Có bao giờ bạn tự hỏi bài của bạn được chấm như thế nào và những yếu tố làm cho bài IELTS Writing bị điểm thấp chưa? Bài viết sẽ giải đáp thắc mắc đó.

KHUNG CHẤM ĐIỂM

Click để xem full bạn nhé :)))

Phương Thức Chấm

Bài essay sẽ được 2 giám khảo chấm. Điểm số sẽ đước cộng lại chia đôi => điểm cuối cùng. Ví dụ. GK 1 chấm 5.5, GK 2 chấm 5.0 => 5.5+5 = 10.2/2 = 5.25 => 5.0

Bài viết được chấm dựa trên 4 tiêu chí: Task Response, Coherence & Conhesion, Lexical Resource and Grammar range and Accuracy.

Note: bài này mình sẽ nói những cách trừ điểm bài viết (ô màu đỏ), bài sau mình sẽ nói rõ hơn 4 tiêu chí.

 

Những lỗ gây mất điểm

(1) Khi essay không đủ số từ quy định (Under-length), vd như chỉ có 135 (task 1) và 235 (task 2), giám khảo sẽ đếm từ thiếu (No, Off Word) và căn cứ để trừ điểm (Penalty)

Note: trừ khá nặng. Bài viết thiếu khoang 10-15 từ thì trừ khoảng 0.5. Nên dù chết cũng ráng ghi đủ nhé.

(2) Bài viết lạc đề (Off-topic) sẽ được đánh dấu và mang ra chấm riêng. Lạc đề rất khó qua band 5.5 (or even 5.0 nếu giám khảo khó)

(3) Nếu giám khảo phát hiện bài viết rập khuôn (ghi nhớ cả câu) thì bạn sẽ bị đánh dấu (Memorised) và bị trừ điểm. Gia1m khảo học chấm rất nhiều, nên việc ghi nhớ 1-2 bài văn mẫu 8-9.0 là việc bình thường. Bên cạnh đó, nếu cả bài của bạn nằm ở mức 5.0, nhưng lâu lâu chọn vào 2-3 câu 8.0 thì quả là điều không bình thường nhỉ.

Note: cách học thuộc một bài văn mẫu rồi vào chép lại sẽ bị out ngay.

(4) Và đây là cái ad sợ nhất. CHỬ VIẾT XẤU, KHÓ ĐỌC (Illigible) cũng sẽ bị trừ điểm nhé. Khi giám khảo không thể biết bạn biết cái gì, thì khả năng họ đánh luôn là sai rất cao.