Mỗi người nên có một plan riêng phù hợp với bản thân về giờ giấc, mục tiên và thời gian. Nhưng kế hoạch học của bạn phải có những yếu tố bên dưới để đạt hiệu quả cao nhất.

  • Đặt một mục tiêu hợp lý!!! Bạn đang ở band 1 thì đừng đặt mục tiêu band 7 trong vòng 3 tháng. Bạn có thể đạt band 5 từ không có gì. Nhưng sau đó, vứ mỗi 2 tháng rưỡi (10 tuần) thì bạn nên cải thiện từ 1 đến 1,5 band. “Giuc tóc bất đạt”. Đừng vội vàng mà hư bột hư đường hết.
  • Đừng nhồi nhét!!! 7 giờ 1 ngày ( 3 giờ học chủ động và 4 giờ thụ động ) là perfect – 6 ngày 1 tuần là hợp lý nhất.
  • Đừng mất cân bằng!!! Thay vì mỗi ngày chỉ học 1 skill (có thể là Reading, speaking, writing hoặc listening) hãy trải thời gian học ích nhất 2 skills per day. More importantly, ĐỪNG BỎ SKILL NÀO. Quan trọng không phải cái bằng cao, mà là chính bạn. Viết như thánh nhưng nói 10 chử mất nữa tiếng th ì chẳng ai phục cả.
  • Làm tests ít, hãy practice nhiều!!! Sáng tests chiều tests tối test, no no no. 50 tests là tổng tests bạn phải làm trong 10 tuần nhưng hãy linh động, vì tests chi bạn quen với bài chính quy, chính những practice nhỏ nhỏ chính là “bàn đạp” để bạn tiến bộ.
  • Học thụ động và học chủ động!!! Trong quá trình huấn luyện, hãy kết hợp 2 cách học này. Học chủ động cho bạn căn bản, nhưng học thụ động giúp bạn mở rộng và cũng cố kiến thức.
  • Review và Revise!!! Sẽ chẳng là gì khi bạn học xong bỏ đó, không bao giờ đụng lại lần nữa. Review lại mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng. Chậm mà chắc.
  • Stay inspired!!! Để giữ nhiệt bạn phải luôn kiên định và tìm những tầm gương đạt IELTS ao để là gương. Hoặc hãy nghĩ tới những thành công, những benefits bạn sẽ có sau khi đạt được mục tiêu.
cheduleschedule

Effective Schedule for IELTS