1. Phân Tích và Xác Định

Đầu tiên bạn nên xác định loại câu hỏi là Bar, Line hoặc process. Việc này sẽ giúp bạn dễ tiếp cận với cách giải, từ vựng và hướng làm bài hơn. 

Xác định cái chúng ta cần phải viết. Ví dụ như Tense (thì), đơn vị (millions, percent…), quốc gia (China, Vietnam…) và nhiều nữa. Bên dưới là ví dụ. 

 

Goods-consumer

Lấy bài table trên làm ví dụ. Sau khi đọc đề, mình sẽ có những highlights như sau:

 • Nói về CONSUMER SPENDING
 • Bài viết thì QUÁ KHỨ (năm 2002)
 • 5 COUNTRIES, 3 CATEGORIES
 • Đơn vị là %

IELTS_Academic_Writing_Task1_Sample_74

Dựa vào 2 pies trên, mình có những thông tin như thế nào:

 • Nói về AVERAGE HOUSEHOLD EXPENDITURE
 • Dùng thì QUÁ KHỨ (1950, 2010)
 • 6 CATEGORIES 
 • Đơn vị %

2. Chọn ý 

Phần lớn các bạn điều có thể deal với dạng có ít số liệu, nhưng khi đụng những dạng có nhiều số liệu như Table (lớn) hoặc Pie (lớn) thì bị rối. Lời khuyên của mình là CHỈ CHỌN NHỮNG Ý CHÍNH, NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT để nói thôi. 

Điều quan trọng nhất của phần này chính là PHẢI GIỮ BÌNH TỈNH. Nếu nhìn vào hình mà bạn bị quán thì coi như thua rồi. Từng dạng câu hỏi bạn nên nhớ những câu hỏi khác nhau để trả lời dần. 

 

academic_task1_chart

Mình lấy Bar graph trên làm ví dụ. Sau khi phân tích, mình sẽ chọn những điểm sau để viết bài. Bạn nên nhớ "cái nào cao nhất, cái nào thấp nhất?" "Cái nào tăng, cái nào giảm trong khoảng thời gian này?" "Cái nào bất binh thường, tăng hoặc giãm quá đột ngột?"

 • Course A dẫn đầu năm 2001, đột nhiên  rớt thảm. Nhưng sau đó tăng từ từ. 
 • Course B chỉ 2.2 millions. Tăng vọt năm 2002 tới hơn 4.1 millions. Nhưng lại rớt xuống its bottom 1.8 mill
 • Course: C xuất phát là khóa ít học sinh nhất chỉ 2 mill. Nhưng tăng đều theo thời gian và trở thành lớp dẫn đầu năm 2004.

 

 

map2

 

Mình chọn ra những đặc điểm nổi bật như sau để viết trong bài. Bạn nên nhớ "cái nào thay đổi?" Cái nào không thay đổi?" Từ trên xuống, hoặc từ trái qua phải, cái nào xuất hiện trước, sẽ viết trước?"

 • Những thứ không thay đổi: Trees (palm trees), Beach không thay đổi về diện tích, nhưng được dùng cho swimming, Diện tích hòn đảo cũng không thay đổi
 • Những thứ thay đổi: Có thêm Restaurant, Reception, Accommodation, Pier, Footpath, Vehicle track

 

Water-cycle

Mình sẽ chọn ra những đặt điểm nội bật của bài này như sau. Bạn nên tự hỏi "Bắt đầu từ đâu?" "Bao nhiêu Steps?" "Thứ tự từng step như thế nào?"

 • Dạng Cycle process of water
 • Có 3 steps
 • Bắt đầu bằng Evaporation 
 • Những từ sẽ bắt buộc có trong report: the formation of a cloud, salt water intrusion, the sun ‘s heat..