Mình sẽ giới thiệu với mọi người những nguồn tài liệu chất lượng, giúp mọi người học tốt phần vocabulary này nhé :))))

  • Ideals for IELTS topics:

Quyển này của thầy Simon về 24 topics phô biến nhất (Advertising, Education…) Không những cung cấp từ vựng, sách còn có luôn phần ideas giúp các bạn phát triển bài essay tốt hơn.

Link tải: https://goo.gl/dZDD1Y

 

  • Cambridge Vocabulary for IELTS – Pauline Colleen

Quyền này mình khá thích vì lượng từ vựng khổng lồ của quyển sách, kèm theo ví du cụ thể giúp chúng ta hiểu hơn cách dùng.

Link tải: http://bit.ly/1X0LfNo

 

  • Bộ Collins Vocabulary 

Đây là 1 bộ 3 quyển từ vựng, chia thành 3 level, 3 focus khác nhau, kèm ví dụ và bài tập khá cụ thể cover 18 chủ đề trong IELTS.

Link tải: http://bit.ly/1XgxN45

 

  • Collocations in Use

Nếu các bạn học từng từ riêng lẻ với nhau thì không thể nào đạt điểm cao được, hơn thế còn bị trừ điểm vì để những từ không liên quan đi với nhau. Quyển sách này giúp giải quyết vấn đề đó, giúp bạn học những cụm từ chuẩn.

Link tải: http://bit.ly/1V8OwIG