Tổng hợp các phương pháp nâng cấp câu hay nhất. Giai mã bí mật Writng 7.0 

Bộ 10 Essays Band 5.0 Vs Band 7.0 Task 2 Essay (Updated 9 essays – 2/7)

Link: DOWNLOAD HERE

Bộ này mình đã dầy công tìm và biên soạn gồm 20 essays. Trong đó so sánh giữa band 5.0 và band 7.0. Các bạn có thể tham khảo để nâng cấp bài của mình.

1

 

Bộ Nâng Cấp Sentence Bằng Vocabulary (Update 9/7/2016) 

Link: DOWNLOAD HERE

Mình đã liệt kê những câu nâng cao như thế này cho các bạn dễ học. Mục đích của bộ này nhằm giúp các bạn nâng cấp câu viết của mình bằng cách áp dụng Vocabulary và Grammar. 

improvement 1