Category: TASK 1

Cấu Trúc Tương Lai

Trong Task 1, đặc biệt là Line và Bar, mọi người sẽ có lúc đụng phải dạng phỉ miêu tả tương lai (như hình ở trên). Rõ ràng số liệu nằm ở tương lai, mọi người không thể dùng cấu trúc quá khư đơn or hiện tại đơn để miêu tả. Mình...

Read More
Loading

Đoán Đề IELTS 17/ 11/ 2018