Category: TASK 1

Cấu Trúc Tương Lai

Trong Task 1, đặc biệt là Line và Bar, mọi người sẽ có lúc đụng phải dạng phỉ miêu tả tương lai (như hình ở trên). Rõ ràng số liệu nằm ở tương lai, mọi người không thể dùng cấu trúc quá khư đơn or hiện tại đơn để miêu tả. Mình...

Read More

Cấu Trúc Tăng Giam

Để thể hiện sự tăng lên, chúng ta có thể dùng: X increased / rose / grew from … to … There was a/an increase / rise / growth in X. X rose gradually / steadily / sharply / dramatically to reach … in 2005. This figure continued to...

Read More

Hướng Dẫn Viết Dạng Pie Chart

Lại 1 lần nữa mình muốn nhắc lại với mọi người là bố cục của dạng pie sẽ giống như những dạng ở trên, bạn nào chưa xem thì xem lại dùm Nam nha. Hì hì… Từ Vựng Cần Thiết Cho Pie Cách dung represent, occupy, constitute,...

Read More

Hướng Dẫn Viết Line Graph

Đây là dạng, theo mình, dễ nhất trong tất cả 6 dạng bài của task 1. Nhưng điều đó không có nghĩa...

Read More

Cách Viết Task 1 Dạng Table

Sturecture For Task 1 Table  1. Introduction – paraphrase lại đề 2. Summary – những ý quan trọng, tóm tắt cả bài 3. Body 1 – Những điểm nổi bật 4. Body 2 – Những điểm nổi bật...

Read More
Loading