Category: TASK 1

Một Số Cách Paraphrase Trong Task 1

Rất nhiều bạn ị “khựng” trong việc paraphrase trong Writing Task 1, cũng vì thế mà điểm số bị thấp đi (Vocab và Gram) đáng kể. Trong bài viết này mình sẽ cung cấp 1 từ vựng và synonym của chúng. Paraphrase trong...

Read More

IELTS Writing Task 1 – Các Dạng Bài

Cũng giống với Task 2, Writing Task 1 trong IELTS được chia thành 7 dạng rất rõ ràng. Trong bài này mình sẽ giúp mọi người phân biệt rõ các dạng Task 1 để học tốt hơn. Mình chia 7 dạng trong Task 1 thành 3 phần: graphs, charts,...

Read More

Cấu Trúc Tương Lai

Trong Task 1, đặc biệt là Line và Bar, mọi người sẽ có lúc đụng phải dạng phỉ miêu tả tương lai (như hình ở trên). Rõ ràng số liệu nằm ở tương lai, mọi người không thể dùng cấu trúc quá khư đơn or hiện tại đơn để miêu tả. Mình...

Read More
Loading