1 bài mẫu Writing task 1 nhiều đường (4 đường), rõ ràng là khá nhiều bạn bị rối khi nhìn vào biểu đồ nhiều số liệu. Mình sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn vê những gì bạn cần làm khi nhìn vào 1 buổi đồ nhiều như vầy.

The line graph shows thefts per thousand vehicles in four countries between 1990 and 1999.

The line graph compares the number of car thefts, measured in thousands, in four countries from 1990 to 1999.

Overall, it can be seen that car thefts were far higher in Great Britain than in the other three counties throughout the whole time frame.

To begin, car thefts in Sweden, France, and Canada followed a fairly similar pattern over the first five years, all remaining at between 5 and 10 per thousand. The general trend though for France and Canada was a decline in the number of vehicles stolen over the period, with both at around 6 in 1999. In contrast, Sweden experienced an upward trend, starting the period at approximately 8, and finishing at just under 15.

Interestingly, car thefts in Great Britain started at 18 per thousand, which far exceeded that of the other countries. It then fluctuated over the next nine years, reaching a peak of 20 thefts per 1000 in 1996, and ending the period slightly lower than where it began, at approximately 17 per thousand.

(Words 173)

Hướng dẫn viết bài

Introduction & Overall 

Trong bài viết “Bước 2 – introduction“, mình đã hướng dẫn rõ cách viết 1 introduction cho task 1 như thế nào, mình sẽ không nói quá nhiều.

Đề bài = The line graph shows thefts per thousand vehicles in four countries between 1990 and 1999.

The line graph compares the number of car thefts, measured in thousands, in four countries from 1990 to 1999.

Phần overall, mình muốn nhắc lại, là phần quan trọng nhất của bài. Quyết định bạn có thể mò lên con 6.0 hay không (dĩ nhiên là nếu thiếu thì mơ ước 7.0-8.0 cũng tan biến). Bạn có thể đọc bài viết “Bước 3 = overall/ overview” của mình để hiểu rõ hơn nhé.

Mọi người có thể thấy trong hình trên rất rõ là số car thefts của Great Britain luôn là cao nhất và đó là đặc điểm nổi bật nhất trong bài (nhìn phát thấy liền), nên mình sẽ chọn nó làm câu overall.

Overall, it can be seen that car thefts were far higher in Great Britain than in the other three counties throughout the whole time frame.

Read More

Body 1 + 2

Có nhiều cách viết cho dạng biểu đồ nhiều đường. Bạn có thể chia những đường tăng 1 body và những dường giảm 1 body. Tuy nhiên, trong bài này, mọi người thấy rất rõ là đường của Great Britain luôn luôn cao nhất và nằm 1 mình nó, và 3 đường còn lại giống giống nhau, vì thế mình sẽ chia:

  • body 1 = Canada, Sweden and France
  • body 2 = Great Britain

Đi vào body 1, mọi người thấy là từ 1990 – 1995, các số liệu của cả 3 thằng đều nằm trong khoảng 5,000 – 10,000, vì thế mình sẽ cho vào 1 câu. Tuy nhiên sau đo France và Canada thì giảm, còn Sweden tăng. Với 2 dữ liệu này mình có thể viết 1 câu, nhưng nếu viết v thì thành ra body chí có 2 câu (thường có 3-4 câu), nên mình tách thành 2 câu.

  1. To begin, car thefts in Sweden, France, and Canada followed a fairly similar pattern over the first five years, all remaining at between 5 and 10 per thousand.
  2. The general trend though for France and Canada was a decline in the number of vehicles stolen over the period, with both at around 6 in 1999.
  3. In contrast, Sweden experienced an upward trend, starting the period at approximately 8, and finishing at just under 15.

Read More

Khi viết xong body 1 rồi thì body 2 rất dễ, vì chỉ miêu tả 1 đường (Great Britain) thôi. Tuy nhiên, mọi người nên có 1 câu mở đầu so sánh thằng Britain này với những thằng khác (ví dụ = it had the highest number compared to other countries chẳng hạn). 1 bài ít nhất phải có 1 điểm cao nhất (highest point), vì thế mình sẽ đưa điểm cao nhất của Britain vào, cuối cùng nói số liệu của nó năm cuối cùng.

  1. Interestingly, car thefts in Great Britain started at 18 per thousand, which far exceeded that of the other countries. (thay vì nói “cao nhất”, mình dùng cụm “far exceed” có nghĩa là vượt xa
  2. It then fluctuated over the next nine years, reaching a peak of 20 thefts per 1000 in 1996
  3. , and ending the period slightly lower than where it began, at approximately 17 per thousand.

Read More