IELTS WRITING: BAND 6,7 và 8 trong IELTS WRITING khác nhau như thế nào?

Bên dưới là Video của thầy Ryan – Một IELTS Teacher nổi tiếng – nói về điểm khác nhau giữ các band 6, 7, 8 (có IELTS writing sample scrip + IELTS Task 2 Writing band descriptors) Nếu muốn đạt điểm Writing cao,bạn...

Read More