Bên dưới là list những helpful vocabulary về Crime giúp tăng điểm Writing của bạn rất nhiều 🙂

Đầu tiên hãy học thuộc các loại tội phạm:

types of crimes

Click để xem full size

Bạn phải biết thêm các loại Punishment đi kèm với Crime:

types of punishment

Click để xem full size

Justice System có thể được bạn dùng đến 🙂

justice system

Click để xem full size

Cuối cùng là những helpful Phrases:

useful phrases

Click để xem full size